פלטה 4 – 4/20/40

תיאור המוצר ותכונותיו:

 • חו"ג:
  • בטון מחצץ רגיל.
  • סוג הצמנט: CEM I 52.5N ללא אפר פחם. 
 • מידות:
  • (B)  עובי  4 ס"מ
  • (H)  גובה 20 ס"מ
  • (L)  אורך 40 ס"מ
 • מסה של בלוק בודד: כ- 7 ק"ג ליחידה
 • מסה למ"ק: כ- 2,200 ק"ג למ"ק
 • מספר בלוקים למ"ר: 12.5 יחידות
 • פלטה 4