על תכונות של מחיצות בלוקים ברוחב 10 ס"מ לסוגיהן

 

מאמר מאת: שלומי רוזנברג

תאריך: מרץ 17


בידוד האקוסטי ותכונות מבניות של מחיצות בלוקים ברוחב 10 ס"מ

 

הידעת?

א. ככול שהמסה ליחידת שטח של קיר מחיצה גבוהה יותר כך המחיצה מבודדת אקוסטית טוב יותר!


ב. מחיצות בלוקים מגיבות אקוסטית לא טוב כאשר הן חשופות לרעש בתדר הקרוב לתדר התנודה הטבעית שלהן. התגובה גרועה יותר כשתדר התנודה הטבעית שלהן בתחום שבין 200-2000 הרץ.

מנגד, למחיצה עם מסה מעל 150 ק"ג למ"ר יש השפעה חיובית כאשר תדר התנודה הטבעית נמוך מ- 200 הרץ.


ג. הטיח משפר את הבידוד האקוסטי של מחיצות בהתאם לחלקו במסה ליחידת שטח.


ד. לשיטת החיבור ההיקפי של המחיצה לרצפה, לתקרה ולקירות צמודים יש השפעה אקוסטית גדולה. חיבור גמיש מונע מעבר ובליעת אנרגיה הרעש ברכיבים צמודים ולכן הבידוד האקוסטי הישיר קטן. חיבור קשיח מעלה את הבידוד האקוסטי הישיר.


ה. דליפות אקוסטיות – במקרה של דליפה אקוסטית בנקודת החיבור של קירות עם רכיבים צמודים דרך רצועות רכבי ההפרדה וכששכבות החיפוי של המחיצה דקות. צפויה הפחתה בבידוד האקוסטי. תופעה זו לא קיימת במחיצות המודבקות לרכיבים הגובלים בטיט ומחופות בשכבת טיח עבה.


ו. הבידוד האקוסטי לקול נישא באוויר של מחיצות 10 מסוג בלוקים שונים.

הנתונים על פי התקינה האירופאית משנת 2016


התכונות המבניות של מחיצות בלוקים ברוחב 10 ס"מ

הידעת?

ז. תוחלת החיים של המחיצה – ככול שבטון הבלוק חזק יותר תוחלת החיים של המחיצה גדלה ותיקוני בלאי קטנים.


ח. אורך חיים חזוי ורגישות לאיכות התכנון והביצוע – בסקר שבוצע על יד המכון הלאומי לחקר הבנייה בהזמנת משרד הבינוי והשיכון נמצא:


ט. רגישות לתנאי סביבה של חום ויובש אופייניים למצבי קיצון בישראל – בתנאי יובש קיצוניים המתרחשים אחת למספר שנים בישראל בלוקי המחיצות מתייבשים לחלוטין ותכולת הרטיבות בהן יורדת לרמה אפסית. ברמות של תכולת רטיבות נמוכה מ- 4% הבלוקים מצטמקים בצורה קיצונית. בלוקים עם חוזק נמוך למשיכה לא עומדים במאמצים הפנימיים שנוצרים ונסדקים.

מחיצה 10 רגיל – 10/20/40 של בלוקל-רביד – הרגישות לשינוי תכולת הרטיבות ברמות התכולה הנמוכות קטנה. חוזק המשיכה של כ- 1.00 מגפ"ס. תכונות אלה מונעות התפתחות סדיקה.

⇐בלוק מחיצה 10 של איטונג – הרגישות לשינוי תכולת הרטיבות ברמת תכולה הנמוכה מ- 4% גבוהה במיוחד. חוזק המשיכה של בלוק מחיצה כ- 0.355 מגפ"ס. תכונות נמוכות אלה מאפשרות סדיקה בתנאי יובש קיצוניים וזאת הכן הובחנה.

⇐בלוק גבס למחיצה 10– נתוני הבלוק לא ברורים אבל במקרי יובש קיצוניים בישראל הובחנה תופעת הסדיקה.

   הצטמקות ביבוש של בלוק תאי מאושפר באוטוקלב

י. דרישה ליציקת חגורה במחיצה – התקינה קובעת את גודל מפתח מחיצה ללא פתחים הפטורה מיציקת חגורת בהתאם לעובייה, לגובהה ולחיבורה לקירות הצמודים. להלן מפתחים מותרים תקנית ללא צורך בחגורות למחיצות בגובה 2.7 מ'. מעל מידות מפתח זה חייבים ברכיב מקשיח כחגורה אופקית!