בלוקל-רביד מייצרת את הבלוקים העמידים ביותר ובעלי החוזק המבני גבוהה יותר מכל בלוק אחר


חוזקם התקני של בלוקים ללחיצה

הבלוקים של בלוקל-רביד עמידים בעומסי לחציה גבוהים ולכן משתלבים היטב במערכת השלד הבניין. הם יתרמו מחוזקם למבנה השלדי בעיקר בזמן אירועים חריגים כתזוזות מבניות, תזוזות קרקע, העמסת עומסים שימושיים ופעולת כוחות חיצוניים אחרים על הבניין. היתרונות של בלוקי בלוקל-רביד מוכחים בכושרם המעולה למניעת סדקים.

בתקנים הישראלים קיימות דרישות לחוזקי בלוקים במספר דרגות. הדרישה המינימאלית לבלוקי בטון רגילים וקלים בדירוג תקני היא 3 מגפ"ס. בלוקל-רביד החמירה בדרישות לחוזק הלחיצה של הבלוקים אותם היא מייצרת ואלה מדורגים תקנית במדרגות של 4 ו-5 מגפ"ס. בפועל הבלוקים מגיעים לרוב לחוזק של מעל 6 מגפ"ס.


חוזק למשיכה וחוזק ההדבקה

לחוזק המשיכה של הבלוקים יש משמעות גבוהה, בעיקר על יכולתם העתידית למנוע סדקים והתנתקות שכבות החיפוי שעליהם. חוזק משיכה גבוה מבטיח בלייה אפסית וחוזק משיכה בינוני ונמוך מזרז בלייה ומייקר עלויות תחזוקה.

במחקר של המכון הלאומי לחקר הבנייה (מספר 7017530) בהזמנת משרד השיכון נעשתה השוואה בין חוזקי ההידבקות של טיח לבלוקים שונים. בלוקי הפומיס ששימשו למחקר נדגמו בבלוקל-רביד להלן התוצאות:

ההתנקות בבלוק הבטון ובבלוק הפומיס הייתה בטיח! כלומר הבלוק חזק אף מתוצאות אלה. ההתנתקות בבלוק התאי אוטוקלבי הייתה בבלוק.

תוצאות אלה מאששות את הבדיקות שמבוצעות לרוב במכון התקנים לבדיקת חוזק ההדבקות של מערכות טיח שונות על גבי קירות רקע שונים לפי דרישת ת"י 1920 חלק 1. להלן מתוך תעודות בדיקה שנות.


הבלוקים של בלוקל-רביד רגישים פחות לשינויים הסביבתיים ולכן עמידים יותר בהשוואה לבלוקים אחרים.

כמו כל חומר אחר בטבע גם ממדי הבלוקים משתנים משינויי טמפרטורה ולחות. שינוי ממדים אלה יוצרים מאמצים בתוך מערכת הקיר והדרישה היא שהקיר על כל שכבותיו יעמדו במאמצים שיתפתחו.

בבדיקות שבוצעו בארץ נתקבלו התוצאות הבאות: