הבלוקים של בלוקל-רביד יבטיחו לכם בידוד אקוסטי מעולה!


רעש הוא מטרד בלתי רצוי שיכול לגרום להסחת דעת גדולה בבית, בבית הספר ובעבודה. שימוש בבלוקי בלוקל-רביד יאפשר צמצמום משמעותי של נזקי הרעש בשתי דרכים:

  • חסימה יעילה של העברת גלי רעש על פני השטח טווח רחב של תדרים.
  • ספיגת חלק מגלי הרעש ביעלות ובכך הקטנת הימצאותם במרחב.

שתי תוכנות אלה הבנייה בבלוקי בלוקל-רביד מוכרת ביישומים רבים כמבודדת רעשים מעולה.

רעש נגרם על ידי תנודות המועברות בעיקר באמצעות האוויר ומאופיין בתדירות ובעוצמה. תדר (מספר הרעידות או המחזורים לשנייה) נמדד בהרץ (Hz) עוצמה נמדדת בדציבלים (dB) על גבי סקלה לוגריתמית יחסית. כל עלייה של כ – dB10 משמעותה הכפלת הרעש הנשמע באוזן.


בלוקל-רביד החלה לשווק את ה dBlockal, בלוק אקוסטי, מבודד מרעש וחוסם דציבלים. ה dBlockal  מסוגל להפחית כ – dB55.

על בסיס משוואת אלה מוגשת הטבלה הבאה הכוללת את נתוני הבידוד האקוסטי של קירות מבלוקים שונים. החישובים בוצעו בהנחה שמסת שכבות החיפוי לקירות חוץ היא 60 ק"ג למ"ר ולקירות פנים 36 ק"ג למ"ר.